Of het nu gaat om de veiligheid van mensen of de beveiliging van gebouwen, goederen of processen. Elke situatie vraagt om een eigen aanpak.
Beveiligen is onze specialiteit. Daarin willen we de beste en meest complete zijn. Be Safed Security analyseert de situatie,
denkt mee en voorziet u van de juiste mensen en de nieuwste technieken. U krijgt van ons complete en op maat gesneden service.
Het woord “nee” is voor ons geen optie.

Winkelbeveiliging

De preventieve werking van een winkelsurveillant binnen een winkel of winkelcentrum zorgt voor een vermindering van fraude en diefstal.
Tevens groeit het zogeheten veiligheidsgevoel bij uw klanten, maar zeker ook bij uw eigen personeel.

Beiden zijn binnen uw onderneming zeer belangrijk, u wilt dat uw personeel zich prettig voelt en daardoor gemotiveerder is en de klanten
moeten klanten blijven! Door snel maatregelen te treffen kunnen ongeregeldheden en diefstallen in winkels sterk worden verminderd.
Dit kan zowel op preventieve als repressieve basis.

De surveillanten van Europe Top Security zullen met hun aanwezigheid klanten en personeel een veilig gevoel geven.

Een winkelsurveillant van Be Safed Security is bevoegd tot:
• Verrichten van een aanhouding
• Uitvoeren van een tassencontrole
• Uitvoeren van een kassacontrole
• Visiteren
• Ontzeggen van de toegang
• Toepassen van cameratoezicht (CCTV)


Objectbeveiliging

Bij objectbeveiliging worden voor uw bedrijf – door het verrichten van regelmatige controlerondes en het signaleren van onregelmatigheden – alle voor
het object vitale ruimtes gecontroleerd.
Tijdens deze controlerondes wordt gelet op alles wat de organisatie schade zou kunnen bezorgen en (beginnende) onregelmatigheden kunnen in
de kiem worden gesmoord. Ook het uitvoeren van onder andere toegangscontrole, sleutelbeheer, het ontvangen en registreren van bezoekers en het
beantwoorden van de telefoon, behoort tot de beveiligingstaken.
Evenementenbeveiliging

Het organiseren van een evenement is een lastige opgave. Veiligheid en beveiliging zijn disciplines die professionele aandacht vragen, zeker omdat daaraan vanuit de overheid steeds striktere eisen verbonden worden. Wij ondersteunen u graag bij de voorbereidingen op een evenement en tijdens het evenement zelf. Ook direct daarna blijven we uiteraard alert. Be Safed Security heeft uitgebreide ervaring opgedaan met evenementenbeveiliging en crowd management, tijdens diverse groot- en kleinschalige evenementen.

Voorafgaand aan het evenement evalueren wij graag de diverse risico’s, op basis waarvan een plan van aanpak wordt opgesteld met maatregelen en integrale oplossingen. Dat beveiligingsplan is een belangrijke basis voor uw vergunningsaanvraag en samenwerking met hulpdiensten. Het is bovendien de basis voor een excellente uitvoering tijdens uw evenement.

Onze beveiligers zijn uitgebreid opgeleid en getraind, passen bij het imago van uw evenement en ruime ervaring  met beveiligingsactiviteiten tijdens evenementen in het topsegment. Die activiteiten bestaan onder meer uit toegangscontrole, visitatie, fouilleren, preventief toezicht, EHBO, BHV en reactie op voorkomende calamiteiten.
Hotelbeveiliging

Of het nu gaat om nachtportiers, receptie, extra inzet bij evenementen, valet parking, het lopen van rondes of preventieve aanwezigheid. Be Safed Security heeft de juiste personeel.

Binnen uw hotel spelen zich vooral ‘s nachts veel activiteiten af die mogelijk de orde en rust, maar ook de veiligheid kunnen verstoren. Te denken valt hierbij aan: openstaande nooduitgangen, openbare dronkenschap, geluidsoverlast, ruzie tussen gasten en vandalisme.

Onze medewerkers zijn vertrouwd met de dagelijkse gang van zaken in een hotel en hebben de specifieke kennis en ervaring die vereist zijn voor hotelbeveiliging. Zo kunnen wij ontruiming- en calamiteitenplannen opstellen. Ook verzorgen wij regelmatig trainingen en opleidingen voor de staf en het personeel

 

Horecabeveiliging

Elke horecagelegenheid heeft zo zijn eigen klantenbestand dat tot een bepaalde doelgroep behoort. De horecaportiers van Be Safed Security zijn door hun jarenlange ervaring in staat om op de juiste manier met elke doelgroep om te gaan. Voor elke doelgroep is ook een bepaalde uitstraling nodig. U kunt de voorkeur hebben voor een horecaportier type ‘gebouw’ of een ‘goedmoedige lobbes’ dan wel ‘strak in het pak’ gestoken. Wij leveren de horecaportier die bij u past.

Of het nu gaat om het uitvoeren van uw toegangscontrole, algehele veiligheid, brandpreventie, preventief en/of corrigerend optreden, wij leveren u een optimale en effectieve beveiligingsdienst.In de horeca werkt men vaak met een doordacht concept. Onze medewerkers anticiperen hierop, zijn zeer representatief en communicatief en voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen.

Persoonsbeveiliger

In deze tijd met toenemende criminaliteit en daarmee samenhangende bedreiging en geweld zoeken personen, die naar gelang hun bekendheid en/of functie mogelijk extra gevaar lopen, naar middelen om persoonlijk beveiligd te worden. Hiertoe wordt steeds meer gekozen voor Persoonsbeveiligers. De Be Safed Security Persoonsbeveiliger verzorgt onopvallend de complete persoonlijke beveiliging voor succesvolle personen als zakenmensen, politici, industriëlen, topsporters en artiesten

Ons Persoonsbeveiliger is in alle omstandigheden, dus ook in risicosituaties, een uiterst loyale, betrouwbare en discrete vakman/vrouw met een gedegen opleiding. Zijn of haar taak is het voorkomen van mogelijk gevaarlijke situaties. Op de tweede plaats zal hij of zij het gevaar uitschakelen of maatregelen nemen die nodig zijn om de ontstane situatie weer zo snel mogelijk veilig te maken en veilig te houden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *